Ynergy Logo

Bodemwarmte

Met bodem­warmte uw woning verwarmen

Thema bodemwarmte is bijgewerkt op

Bodemwarmte altijd beschikbaar

Bodemwarmte is warmte die in de bodem aanwezig. In Nederland is tussen 10 en 100 meter diepte de temperatuur ongeveer 11-12 graden en constant. Deze bodemwarmte kan met warmtepompen worden gewonnen. De compressor in de warmtepomp onttrekt de warmte uit de bodem en geeft de warmte af aan het afgiftesysteem zoals vloerverwarming of een warm tapwater boiler.
Het grote voordeel van bodemwarmte is dat de warmtebron redelijk constant blijft. In de winter is de meeste energie nodig voor het verwarmen van het huis en in de zomer is energie nodig voor het koelen van het huis. De bodemtemperatuur ligt rond de gemiddelde jaarlijkse buitentemperatuur.
Dit in tegenstelling tot lucht warmtepompen die buitenlucht als warmtebron hebben. Tijdens het stookseizoen moet de warmte uit de koude buitenlucht worden gehaald en tijdens het koelen in de zomerperiode moet de warmtepomp de warmte afgeven aan de hete buitenlucht. Dat kost extra energie en gaat ten koste van het rendement (langere terugverdientijd).

Winnen van bodemwarmte

Het winnen van bodemwarmte met een warmtepomp kan met open bronnen of gesloten bodemwarmtewisselaars.
Open bronnen, waarbij het grondwater wordt opgepompt en geïnfiltreerd, zijn door het jaarlijkse onderhoud aan de bronnen (spoelen), periodieke vervanging van circulatiepompen en warmtewisselaars en verminderde bedrijfszekerheid geschikt voor warmtepompsystemen voor kantoren en utiliteit, maar minder geschikt voor de particuliere woningbezitter.
De bodemwarmtepomp kan ook met gesloten verticale of horizontale bodemwarmtewisselaars de bodemwarmte winnen. Deze bodemwarmtepompsystemen zijn door hun bedrijfszekerheid uitermate geschikt voor woningen met een vermogen tot 30kW. De warmtebrontemperatuur van de gesloten bodemwarmtewisselaar ligt tussen de 0 - 14 graden en is afhankelijk van de brondimensionering.

Certificering bodemwarmte

Per 1 oktober 2014 is voor de aanleg van een warmtepompinstallatie op bodemwarmte een certificering van kracht. Een opdrachtgever is dan verplicht om werkzaamheden aan een bodemwarmtesysteem door een erkend bedrijf te laten uitvoeren.

Voor installateurs die aan het bovengrondse gedeelte van een bodemgekoppelde warmtepomp werken is het certificaat BRL KBI 6000-21 verplicht.
Voor het ondergrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem is het certificaat BRL SIKB 11.000 verplicht.
Sinds 2014 is Ynergy BRL6000-21 gecertificeerd en door Bodem+ erkend. De bijbehorende kwaliteitsverklaringen worden KvINL afgegeven.

Vervolg certifcering  

Ook uw huis verwarmen met bodemwarmte?

Ynergy is een erkend en gecertificeerd leverancier van warmtepompen op bodemwarmte. Voor woningen past Ynergy hoofdzakelijk gesloten bodemwarmtewisselaars toe. Bij het bepalen van het vermogen van een bodemwarmtesysteem en de bijbehorende bodemwarmtebronnen neemt Ynergy alle andere energie besparende maatregelen van het huis mee in het ontwerp. De kwaliteit van de isolatie en het ventilatiesysteem heeft grote invloed op de grootte van de warmtebehoefte van de woning. U investeert alleen in de capaciteit van de warmtepomp die voor uw woning echt nodig is. Ynergy heeft ruime ervaring met het optimaal inpassen van een warmtepomp in woningen.
Op de website van Ynergy vindt u voorbeelden en informatie over de aanpak van Ynergy om tot een optimale bodemwarmtesysteem voor uw woning te komen.

Aanbrengen bodemwarmtewisselaar
Aanbrengen van een gesloten verticale bodemwarmtewisselaar.