Sitemap Ynergy.nl

Rubriek warmtepomp kiezen

Voordelen

Redenen om voor een warmtepomp te kiezen. De belangrijkste redenen om een warmtepomp te kopen zijn het besparen op energiekosten, meer comfort voor verwarming en koeling, geen aardgas-aansluiting. Neem contact op met Ynergy voor uw warmtepomp advies en krijg nog drie redenen cadeau.   

Welke woning

Zoekt u een warmtepomp voor nieuwbouw of bestaande bouw?   

Projectaanpak

Het warmtepomp­project in vogelvlucht.   

Offerte

Vraag een vragenformulier aan en stuur enkele gegevens van uw huis retour. Ynergy kan op basis van deze gegevens snel inschatten of een warmtepomp installatie interessant voor u is. Is uw huis geschikt voor een warmtepomp, dan krijgt u een inschatting van de investeringskosten van de warmtepomp installatie en de te verwachten jaarlijkse besparing op energiekosten.   

Voorbeelden

Regelmatig wordt een warmtepompproject van Ynergy gepresenteerd op de website. Van sommige warmtepompprojecten, zowel nieuwbouw en bestaande woningen, zijn factsheets gemaakt. Hierin wordt beschreven welke warmtepomp, boiler en koelmodule zijn geïnstalleerd.

Startpagina

Startpagina   

Nieuwbouw

Voorbeelden van warmtepomp bij nieuwbouw huizen   

Bestaande woningen

Voorbeelden van warmtepompen in bestaande woningen   

Renovatie

Voorbeelden van warmtepompen bij renovaties   

Installaties

Enkele voorbeelden van warmtepompinstallaties op bodemenergie   

Andere installaties

Wat installeert Ynergy nog meer?   

Contact met Ynergy

Contactgegevens

  

Helpdesk

  

Aanvraagformulier

  

Over Ynergy

  

Werken met Ynergy

  

Home page

  

Ynergy's aangelegde bodemenergiesystemen

Peildatum 01-01-2020
werkgebied van Ynergy

Landingspagina's

Aardwarmte­verwarming

Uw huis verwarmen met aardwarmte   

Bodemwarmte­verwarming

Uw huis verwarmen met bodemwarmte   

Warmtepomp artikelen

Aardwarmte

  

Achtergrondinfo

Verwijzingen naar andere website over de werking van de warmtepomp, overheidsdoelstellingen en feiten en cijfers.   

Bodemenergie

  

Bodemwarmte

  

BRL 6000-21

Over certificering en erkenning. Voor het aanleggen van een bodemenergiesysteem moet de uitvoerende partij gecertificeerd en erkend zijn door Bodem+. Dat geldt voor het ondergrondse én bovengrondse gedeelte van de bodemenergie­installatie.   

Capaciteitstarief

Artikel over het capaciteitstarief. Kies zorgvuldig uw stroomaansluiting als u een warmtepomp installeert. In de meeste gevallen is 3x25A meer dan genoeg en betaalt u dus niet meer dan anders.   

Duurzame warmte

Eerst isoleren, dan over-ventileren voorkomen, warmteterugwinning, én warmte uit de omgeving gebruiken.   

Energiebesparing

  

Installateur

Welke eisen stel je aan een warmtepompinstallateur?   

Nibe installateur

Ynergy kiest voor Nibe warmtepompen   

Rendement

Voor een hoog warmtepomprendement moet je heel wat doen.   

Subsidie

Actuele ontwikkelingen voor subsidie op warmtepompen in woningen.   

Verwarming

Bij het verwarmen met een warmtepomp is de keuze voor het afgiftesysteem belangrijk.   

Warmtepomp

Typen warmtepompen en warmtebronnen   

Warmtepomp woning

Warmtepomp in een woning; niet zo simpel.   

Werkgebied van Ynergy

Per 01-01-2020
werkgebied van Ynergy

Downloads

W/W

Nibe S-serie water-water warmtepompen   

W/W

Brochure water-water warmtepompen   

L/W

Brochure lucht-water warmtepompen   

Certificaat

Ynergy's BRL 6000-21 certificaat   

Overige

Cookies

Beleid omtrent cookies   

Copyright

De informatie over warmtepompen op ynergy.nl is beschermd onder auteursrecht   

Disclaimer

Beperking aansprakelijkheid van de informatie op de website   

Ynergy logo