De voordelen van een warmtepomp

De voordelen van een warmtepomp

Waarom zou u met een warmtepomp van Ynergy de toekomst in willen?
Hieronder vindt u vijf redenen.

Energiekosten verlagen

Met een warmtepomp-installatie van Ynergy is de gratis energie uit bodem, water en lucht te winnen. De warmtepomp verwarmt en koelt uw huis en maakt het warm tapwater. Dat resulteert in lagere maandelijkse energiekosten en u wordt beduidend minder afhankelijk van stijgende energieprijzen.

Comfort+++

Ynergy zorgt er voor dat het in uw huis aangenamer warm en koel is in vergelijking met een traditionele verwarmingsinstallatie. Zomers heeft u meer comfort in huis, omdat u met bodemenergie ook uw huis koelt zonder airco-installatie. Dus meer woongenot in de winter en zomer.

Ontwerpvrijheid en BENG

U bouwt een huis? Pak de BENG-verlaging met een warmtepomp en krijg als bonus meer ontwerpvrijheid voor uw huis van uw wensen. Geen ontsierende radiator of schoorsteen, en er zijn meer mogelijkheden voor glas in wand en dak. En balans-ventilatie met warmteterugwinning is soms niet nodig om aan de BENG-eis te voldoen.

Duurzame warmte

Denk aan de toekomst en spaar de aarde. Ynergy biedt u de mogelijkheid om zelf de CO2 uitstoot te beperken en het fossiele energieverbruik te verminderen. Een gasaansluiting is niet meer nodig.

Gemakkelijk

Ynergy levert uw eigen groene energieopwekker kant en klaar op. Alles is geregeld, van advies en ontwerp, tot en met inbedrijfstelling en onderhoud. Zelfs het aanvragen van een warmtepompofferte is gemakkelijk.

 

Ynergy logo

Ynergy maakt kiezen makkelijk!

Wat doet Ynergy voor u?

Ynergy levert de warmtepompinstallatie voor uw woning gebruiksklaar op. Dat betekent dat Ynergy alles regelt zoals de melding, calculatie, grondboring, apparatuur, materialen en afstemming met u, uw architect of aannemer.

Wat doet u?

Nieuwbouw of Verbouw? Deze twee standaard pakketten zijn eventueel uit te breiden door uit de lijst met opties te kiezen. Bijvoorbeeld u wilt koeling, een grotere boiler voor extra veel tapwater of u heeft extra werkruimtes zoals een praktijk of kantoor.
Ynergy maakt het u wel heel makkelijk.

Aanpak van een warmtepompproject

Wat koopt u van Ynergy?

Uw eigen energieopwekker

Met een complete warmtepompinstallatie van Ynergy is op een innovatieve en duurzame wijze uw huis te koelen, verwarmen en van warm tapwater te voorzien. Door gebruik te maken van een warmtepomp bespaart u aanzienlijk op energiekosten. Verder reduceert u de CO2 uitstoot en in combinatie met groene stroom is de warmtepomp zelfs CO2 neutraal. U helpt dus mee de opwarming van de aarde te beperken.

Design & Build

Wat doet Ynergy voor u? Ynergy werkt volgens het Design & Build principe; het ontwerp en het installeren wordt door Ynergy uitgevoerd. Ynergy doet alles om een warmtepompinstallatie voor uw woning gebruiksklaar op te leveren, inclusief bedieningsinstructies en nazorg. Op deze pagina leest u wat dat betekent.

Ontwerp

Ynergy stemt met uw architect af over de ruimtelijke inpassing van de warmtepompinstallatie in het ontwerp van uw huis. De totale installatie wordt berekend zodat aan wettelijke bepalingen (Bouwbesluit) en eisen worden voldaan.

Lucht als energiebron

Buitenlucht of ventilatielucht kan worden gebruikt als energiebron voor verwarming, koeling of warmtapwater. In vergelijking met bodem-gekoppelde systemen hebben deze warmtepompsystemen een lager rendement. Dat betekent dat de warmtepomp jaarlijks meer stroom verbruikt.
Voor grotere huizen is vaak een tweede warmteopwekker (CV-ketel met gasaansluiting) nodig tijdens piekbelasting in de winter.

Bodem-gekoppelde energiebron

Een bodemgekoppelde warmtepomp is milieuvriendelijk omdat gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke bodemwarmte. De warmte die in de bodem is opgeslagen wordt via een open bron of gesloten bodemwarmtewisselaar uit de grond gehaald. Afhankelijk van de beschikbare kavelafmeting zijn er voor de gesloten bodemwarmtewisselaars verschillende opties; namelijk verticaal, horizontaal, energiekorven.
Het mechanisch grondboren wordt uitgevoerd conform de wettelijke richtlijnen. Ynergy berekent met geavanceerde software zelf de dimensies van de energiebron en bespreekt met u de gesimuleerde resultaten.

Passieve koeling

Een bijkomend voordeel van een bodem-gekoppeld systeem is dat in de zomer het huis kan worden gekoeld nagenoeg zonder extra stroomverbruik.
Bij koeling met een lucht-gekoppelde warmtepomp is de compressor in bedrijf om de onttrokken warmte aan de (warme) buitenlucht af te geven. Een lucht/water warmtepomp verbruikt dus stroom bij het koelen.
In combinatie met vloer-, wand- of plafondklimaatsysteem is een comfortabele ruimtetemperatuur realiseerbaar zonder tocht of apparaten die in het zicht staan.

Vergunning

Sinds 1 juli 2013 moeten bodemwarmtewisselaars gemeld worden bij de autoriteiten. Daarbij wordt nagegaan of de warmteonttrekking door uw warmtebron een negatieve effect heeft op andere warmtebronnen die in de buurt liggen.
Ynergy verzorgt deze melding en eventuele vergunningaanvraag voor het boren van de bron en de bijbehorende correspondentie.

BRL 6000-21

Sinds 1 oktober 2014 is voor de aanleg van een bodemenergiesysteem een certificering van kracht. Voor installateurs die aan het bovengrondse gedeelte van een bodemgekoppelde warmtepomp werken is het certificaat BRL KBI 6000-21 verplicht. Voor het ondergrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem is het certificaat BRL SIKB 11000 verplicht. Ynergy is BRL 6000-21 gecertificeeerd.

Warmtepomp

De warmtepomp is het apparaat dat de energie uit lucht of bodem omzet naar warmte voor verwarming en warmtapwater. Voor deze omzetting verbruikt de warmtepomp elektriciteit. Gelukkig is de hoeveelheid warmte-energie die wordt opgewekt veel meer dan de energie uit het stopcontact; namelijk typisch meer dan 3,5x voor lucht-gekoppelde en 5x voor bodem-gekoppelde warmtepompsystemen.
De warmtepomp heeft een laag geluidniveau omdat alle onderdelen in een kast zijn ondergebracht. Ynergy's warmtepompen zijn van gerenommeerde Europese merken en in staat om langer dan 15 jaar onderhoud- en storingsarm te functioneren.

Warm tapwater

Standaard is een combiwarmtepomp uitgerust met een goed geïsoleerde 180 liter boiler en dat levert voldoende warmtapwater voor een gemiddeld gezin van vier personen. Als u meer warmtapwater wenst dan kunt u kiezen voor een grotere boiler die naast de warmtepomp wordt geplaatst.

Oppervlakteverwarming

Optimaal energiezuinig werkt een warmtepomp met vloerverwarming, wandverwarming of klimaatplafond. Ynergy berekent de vloerverwarming zodat deze werkt volgens zeer lage temperatuurverwarming (ZLTV) en hoge temperatuur koeling (HTK). De slangen en verdelers van de vloerverwarming zijn van hoge kwaliteit.

LTV-Convectoren

Voor warmteafgifte in slaapkamers kan in plaats van vloer/wandverwarming ook convectoren worden geplaatst. Deze zijn speciaal geschikt voor warmtepompverwarming. Door de hogere stooktemperatuur is het systeemrendement lager dan met oppervlakteverwarming. Verder nemen convectoren veel plaats in en ze zijn duur.

Realisatie

Het aanleggen van de warmtebron, het afgiftesysteem en de warmtepomp is in handen van Ynergy. Het inbedrijfstellen en inregelen van de installatie wordt ook door Ynergy zelf uitgevoerd om zo te voldoen aan de eisen uit het systeemontwerp. Met de aannemer cq. projectleider wordt de planning afgestemd en Ynergy schrijft voor welke voorzieningen verder nodig zijn.

Service, onderhoud en helpdesk

U kunt bij Ynergy een onderhoudscontract afsluiten. De warmtepomp is via Internet te monitoren. Storingen kunnen zo op afstand direct worden ge-analyseerd.

Systeemgarantie

Ynergy is verantwoordelijk voor het functioneren van de gehele warmtepompinstallatie en geeft na oplevering 18 maanden installatiegarantie. In combinatie met een onderhoudscontract bedraagt de productgarantie van de warmtepomp 5 jaar.

Prijs

Ynergy maakt een offerte op basis van fixed price. U kunt rechtstreeks met Ynergy een contract afsluiten voor de dimensionering, advies, aanschaf en installatie van de warmtepompinstallatie. De gehele installatie wordt gebruiksklaar opgeleverd. Als de aannemer het Ynergy project in zijn bestek opneemt, dan berekent hij een aannemerstoeslag over dit bedrag.

Meer weten?

Als u de mogelijkheden van Ynergy voor uw persoonlijke situatie wilt doorspreken, neem dan contact op met Ynergy en maak een afspraak met een projectmanager.

Contact

Offerte aanvragen

 

 

Ynergy logo