De voordelen van een warmtepomp

Waarom zou u met een warmtepomp van Ynergy de toekomst in willen?
Hieronder vindt u vijf redenen.

Energiekosten verlagen

Met een warmtepomp-installatie van Ynergy is de gratis energie uit bodem, water en lucht te winnen. De warmtepomp verwarmt en koelt uw huis en maakt het warm tapwater. Dat resulteert in lagere maandelijkse energiekosten en u wordt beduidend minder afhankelijk van stijgende energieprijzen.

Comfort+++

Ynergy zorgt er voor dat het in uw huis aangenamer warm en koel is in vergelijking met een traditionele verwarmingsinstallatie. Zomers heeft u meer comfort in huis, omdat u met bodemenergie ook uw huis bijna gratis koelt zonder airco-installatie. Dus meer woongenot in de winter en zomer.

Ontwerpvrijheid en BENG

U bouwt uw droomhuis? Pak de extra BENG-punten met de efficiënte warmtepompinstallatie en krijg als bonus meer ontwerpvrijheid voor uw huis van uw wensen. Geen ontsierende radiator, schoorsteen of PV-panelen op het rieten dak, en er zijn meer mogelijkheden voor glas in wand en dak. En balans-ventilatie met warmteterugwinning is soms niet nodig om aan de BENG-eis te voldoen.

Duurzame warmte

Denk aan de toekomst en spaar de aarde. Ynergy biedt u de mogelijkheid om zelf de CO2 uitstoot te beperken en het fossiele energieverbruik te verminderen. Een gasaansluiting is niet meer nodig.

Gemakkelijk

Ynergy levert uw eigen groene energieopwekker kant en klaar op. Alles is geregeld, van advies en ontwerp, tot en met inbedrijfstelling en onderhoud. Zelfs het aanvragen van een warmtepompofferte is gemakkelijk.

Ynergy logo
"Ik betaal nu €22,- per maand aan energiekosten voor mijn woning."
"Perfect geïnstalleerd volgens afspraak."
"Heerlijk koel in huis tijdens de hete zomers."
"Je ziet niets, je hoort niets, en het is altijd aangenaam in de woning."
"Fijne monteurs. Ze hadden veel plezier in hun werk."

Ynergy is BRL 6000-21 gecertificeerd en een erkend bedrijf voor bodemenergiesystemen

Ynergy maakt kiezen makkelijk!

Wat doet Ynergy voor u?

Ynergy levert de warmtepompinstallatie voor uw woning gebruiksklaar op. Dat betekent dat Ynergy alles regelt zoals de melding, calculatie, grondboring, apparatuur, materialen en afstemming met u, uw architect of aannemer.

Wat doet u?

Nieuwbouw of Verbouw? Deze twee standaard pakketten zijn eventueel uit te breiden door uit de lijst met opties te kiezen. Bijvoorbeeld u wilt koeling, een grotere boiler voor extra veel tapwater of u heeft extra werkruimtes zoals een praktijk of kantoor.
Ynergy maakt het u wel heel makkelijk.

Aanpak van een warmtepompproject

Uw eigen duurzame energieopwekker

Met een complete warmtepompinstallatie van Ynergy is op een innovatieve en duurzame wijze uw huis comfortabel te koelen en te verwarmen, en van warm tapwater te voorzien. Door gebruik te maken van een warmtepomp bespaart u aanzienlijk op energiekosten. Verder reduceert u de CO2 uitstoot en in combinatie met groene stroom is de warmtepomp zelfs CO2 neutraal. U helpt dus mee de opwarming van de aarde te beperken.

Design & Build

Ynergy werkt volgens het Design & Build principe; de berekeningen voor het ontwerp en het installeren van de warmtepomp worden door Ynergy uitgevoerd. Ynergy doet alles om een warmtepompinstallatie voor uw woning gebruiksklaar op te leveren, inclusief bedieningsinstructies, nazorg en onderhoud. De stappen in het warmtepompproject staan hieronder beschreven.

Ontwerp

Ynergy stemt met uw architect af over de ruimtelijke inpassing van de warmtepompinstallatie in het ontwerp van uw huis. De totale installatie wordt berekend zodat aan wettelijke bepalingen (Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en andere eisen worden voldaan.

Keuze van de warmtebron

Een warmtepomp heeft een warmtebron nodig om de warmte uit te onttrekken. Warmtepompen voor woningen hebben voornamelijk bodem, lucht of water als warmtebron.

> Bodem-gekoppelde energiebron

Een bodemgekoppelde warmtepomp is milieuvriendelijk omdat gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke bodemwarmte. De warmte die in de bodem is opgeslagen wordt via een gesloten bodemwarmtewisselaar uit de grond gehaald. Afhankelijk van de beschikbare kavelafmeting zijn er voor de gesloten bodemwarmtewisselaars verschillende opties; namelijk verticaal, horizontaal, of energiekorven.
Koelen kan passief. Dat betekent dat de warmtepompcompressor niet aanstaat.
Het mechanisch grondboren wordt uitgevoerd conform de wettelijke richtlijnen. Ynergy berekent met geavanceerde software zelf de dimensies van de energiebron en bespreekt met u de gesimuleerde resultaten.

> Lucht als energiebron

Buitenlucht of ventilatielucht kan worden gebruikt als energiebron voor verwarming, koeling of warmtapwater. In vergelijking met bodem-gekoppelde systemen hebben deze warmtepompsystemen een lager rendement. Dat betekent dat de warmtepomp jaarlijks meer stroom verbruikt.
Koelen met een lucht/water warmtepomp kan alleen in compressorbedrijf (actief koelen).
Voor grote en slechter geïsoleerde huizen is soms een hybride warmtepompinstallatie nodig. Dat betekent dat een tweede warmteopwekker (CV-ketel met gasaansluiting) nodig is tijdens piekbelasting in de winter.

> Water als energiebron

Grondwater als warmtebron voor een warmtepomp kan als het grondwater wordt opgepompt en na het afkoelen door de warmtepomp weer in de bodem wordt geïnfiltreerd. De boorkosten zijn veelal hoger en het systeem heeft meer onderhoud nodig en is storingsgevoelig. Voor utiliteit kan dit systeem een oplossing zijn bij een warmtepompvermogen van 50kW of meer, maar voor woningen is het niet geschikt.
Oppervlaktewater kan als warmtebron worden gebruikt als het via een gesloten warmtewisselaar wordt gekoppeld aan een warmtepomp. Het water moet wel uw eigendom zijn. Het systeemrendement ligt tussen een warmtepomp op bodemenergie een een lucht/water warmtepomp in.

Vergunning

Sinds 1 juli 2013 moeten bodemenergiesystemen gemeld worden bij locale autoriteiten. Daarbij wordt nagegaan of de warmteonttrekking door uw bodemwarmtewisselaar een negatieve effect heeft op andere warmtebronnen die in de buurt liggen.
Ynergy verzorgt deze melding en eventuele vergunningaanvraag voor het boren van de bron en het aanleggen van de bodemwarmtewisselaar.

BRL 6000-21

Sinds 1 oktober 2014 is voor de aanleg van een bodemenergiesysteem een certificering van kracht. Voor installateurs die aan het bovengrondse gedeelte van een bodemgekoppelde warmtepomp werken is het certificaat BRL 6000-21 verplicht. Voor het ondergrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem is het certificaat BRL SIKB 11000 verplicht. Ynergy is BRL 6000-21 gecertificeeerd.

Warmtepomp

De warmtepomp is het apparaat dat de energie uit lucht, bodem of water omzet naar warmte voor verwarming en warmtapwater. Voor deze omzetting verbruikt de compressor van de warmtepomp elektriciteit. Gelukkig is de hoeveelheid warmte-energie die wordt opgewekt veel meer dan de elektrische energie uit het stopcontact; namelijk typisch meer dan 3,5x voor lucht-gekoppelde en 5x voor bodem-gekoppelde warmtepompsystemen.
De warmtepomp heeft een laag geluidniveau omdat alle onderdelen in een apparaatkast zijn ondergebracht. Ynergy's installeert warmtepompen van gerenommeerde Europese merken. De warmtepompen zijn gefabriceerd om langer dan 15 jaar onderhoud- en storingsarm te functioneren.

Warm tapwater

Standaard is een combiwarmtepomp uitgerust met een goed geïsoleerde 180 liter boiler en dat levert voldoende warmtapwater voor een gemiddeld gezin van vier personen. Als u meer warmtapwater wenst dan kunt u kiezen voor een grotere boiler die naast de warmtepomp wordt geplaatst.

Afgiftesysteem

Om het huis te kunnen verwarmen moet de warmte die de warmtepomp heeft opgewekt worden afgegeven aan de woning. Dat heet het afgiftesysteem. Hoe lager de temperatuur van het verwarmingswater, hoe hoger het systeemrendement van de warmtepompinstallatie.

> Oppervlakteverwarming

Optimaal energiezuinig werkt een warmtepomp met vloerverwarming, wandverwarming of klimaatplafond. Ynergy berekent de vloerverwarming zodat deze werkt volgens zeer lage temperatuurverwarming (ZLTV) en hoge temperatuur koeling (HTK). De slangen en verdelers van de vloerverwarming zijn van hoge kwaliteit.

> LTV-Convectoren

Voor warmteafgifte in slaapkamers kan in plaats van vloer/wandverwarming ook ventilator-convectoren worden geplaatst. Deze zijn speciaal geschikt voor warmtepompverwarming. Door de hogere stooktemperatuur is het systeemrendement substantieel lager dan met oppervlakteverwarming. De installatie wordt uitgebreid met een extra buffervat en circulatiepomp. De convectoren zijn groot en nemen veel plaats in en ze zijn duur.

Passieve koeling

Een bijkomend voordeel van een bodem-gekoppeld systeem is dat in de zomer het huis kan worden gekoeld, nagenoeg zonder extra stroomverbruik.
Bij koeling met een lucht-water warmtepomp of airco is de compressor in bedrijf om de onttrokken warmte uit de woning aan de (warme) buitenlucht af te geven. Een lucht-water warmtepomp verbruikt dus stroom bij het koelen.
In combinatie met een afgiftesysteem in vloer, wand of plafond is een comfortabele ruimtetemperatuur realiseerbaar zonder tocht of apparaten die in het zicht staan.

Realisatie

Het aanleggen van de warmtebron, het afgiftesysteem en de warmtepomp is in handen van Ynergy. Het inbedrijfstellen en inregelen van de installatie wordt ook door Ynergy zelf uitgevoerd om zo te voldoen aan de eisen uit het systeemontwerp. Met de aannemer cq. projectleider wordt de planning afgestemd. Ynergy schrijft voor welke E+W en bouwkundige voorzieningen verder nodig zijn.

Service, onderhoud en helpdesk

U kunt bij Ynergy een onderhoudscontract afsluiten. De warmtepomp is via Internet te monitoren. Storingen kunnen zo op afstand direct worden ge-analyseerd.

Systeemgarantie

Ynergy is verantwoordelijk voor het functioneren van de gehele warmtepompinstallatie en geeft na oplevering 18 maanden installatiegarantie. In combinatie met een onderhoudscontract bedraagt de productgarantie van de warmtepomp 5 jaar.

Prijs

Ynergy maakt een offerte op basis van fixed price. U kunt rechtstreeks met Ynergy een contract afsluiten voor de dimensionering, advies, aanschaf en installatie van de warmtepompinstallatie. De gehele installatie wordt gebruiksklaar opgeleverd. Als de aannemer het Ynergy project in zijn bestek opneemt, dan berekent de aannemer een toeslag over dit bedrag.

Meer weten?

Als u de mogelijkheden van Ynergy voor uw persoonlijke situatie wilt doorspreken, neem dan contact op met Ynergy en maak een afspraak met een projectmanager.