Bodemenergie voor uw woning

Thema bodemenergie is bijgewerkt op

Bodemenergie overal beschikbaar

Bodemenergie is energie in de vorm van warmte en is overal in de bodem aanwezig. In Nederland is tussen 10 en 100 meter diepte de temperatuur ongeveer 11-12 graden en constant. Deze bodemenergie kan met een warmtepomp worden gewonnen.

De compressor in de warmtepomp koelt de bodem af en onttrekt zo de warmte uit de bodem. De gewonnen warmte wordt afgegeven aan het afgiftesysteem zoals vloerverwarming of een warm tapwaterboiler.

Het grote voordeel van een bodemenergiesysteem is dat de warmtebron redelijk constant blijft. In de winter is de meeste energie nodig voor het verwarmen van het huis en in de zomer is energie nodig voor het koelen van het huis. De bodemtemperatuur van een bodemenergiesysteem ligt rond de gemiddelde jaarlijkse buitentemperatuur.

Dit in tegenstelling tot warmtepompen die buitenlucht als warmtebron hebben. Tijdens het stookseizoen moet de warmte uit de koude buitenlucht worden gehaald en tijdens het koelen in de zomerperiode moet de warmtepomp de warmte afgeven aan de hete buitenlucht. Dat warmtepomp moet dan meer arbeid leveren en de energie die hiervoor nodig is komt uit het stopcontact.

De gunstigere gemiddelde bodemtemperatuur zorgt er voor dat een bodemenergiesysteem een hoog rendement heeft en dat resulteert in een lagere energierekening.

Ynergy logo Homepage

Verpompen van warmte

Warmte stroomt altijd van warm naar koud. Door telkens een temperatuurverschil te genereren kan warmte van een lagere brontemperatuur naar een hogere afgiftetemperatuur worden verpompt.

principe werking warmtepomp

Hoe is bodemenergie te gebruiken?

Het winnen van bodemenergie met een warmtepomp kan met open bronnen of gesloten verticale bodemwarmtewisselaars.

Open bronnen, waarbij het grondwater wordt opgepompt en geïnfiltreerd, zijn door het jaarlijkse onderhoud aan de bronnen (spoelen), periodieke vervanging van ciculatiepompen en warmtewisselaars en verminderde bedrijfszekerheid geschikt voor warmtepompsystemen voor kantoren en utiliteit, maar minder geschikt voor de particuliere woningbezitter.

Een warmtepomp kan ook via een gesloten bodemwarmtewisselaar de bodemenergie winnen. Deze bodemenergiesystemen zijn door hun bedrijfszekerheid uitermate geschikt voor woningen met een vermogen tot 30kW. De warmtebrontemperatuur van de gesloten bodemwarmtewisselaar ligt tussen de 0 - 14 graden en is afhankelijk van de brondimensionering.

Uw eigen bodemenergiesysteem

Ynergy is een erkend en gecertificeerd leverancier van bodemenergiesystemen. Voor woningen past Ynergy hoofdzakelijk gesloten bodemwarmtewisselaars toe. Bij het bepalen van het vermogen van een bodemenergiesysteem en de bijbehorende bodemwarmtebronnen neemt Ynergy alle andere energie besparende maatregelen van het huis mee in het ontwerp. De kwaliteit van de isolatie en het ventilatiesysteem heeft grote invloed op de grootte van de warmtebehoefte van de woning. U investeert alleen in de capaciteit van de warmtepomp die voor uw woning echt nodig is. Ynergy heeft ruime ervaring met het optimaal inpassen van een warmtepomp in uw huis.

Op de website van Ynergy vindt u voorbeelden en informatie over de aanpak van Ynergy om tot een optimale bodemenergiesysteem voor uw huis te komen.

Uw warmtepomp


Certificering bodemenergiesystemen

Per 1 oktober 2014 is voor de aanleg van een bodemenergiesysteem een certificering van kracht.
Een opdrachtgever is dan verplicht om werkzaamheden aan een bodemenergiesysteem door een erkend bedrijf te laten uitvoeren. Hieraan niet voldoen is een economisch delict.

Voor installateurs die aan het bovengrondse gedeelte van een bodemgekoppelde warmtepomp werken is het certificaat BRL 6000-21 verplicht. Voor het ondergrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem is het certificaat BRL SIKB 11000 verplicht. Ynergy is sinds 2014 als een van de eerste organisaties BRL6000-21 gecertificeerd en door Bodem+ erkend. Ynergy is een InstallQ-erkende installateur.

Vervolg BRL6000-21