Ynergy Logo

BRL 6000-21 certificeerd warmtepomp­installateur

Uw warmtepompinstallateur

Thema is bijgewerkt op

Eisen aan de warmtepompinstallateur

Wat verwacht u van een warmtepompinstallateur? In iedergeval dat de installateur de warmtepomp juist monteert. Maar is dat wel genoeg voor een installatie die uit meerdere systeemcomponenten bestaat? De keten is zo sterk als de zwakste schakel.
Een warmtepompinstallateur moet een systeemontwerper én systeeminstallateur zijn waar hij de regie over voert. Een warmtepompinstallateur beheerst verder de materie; er is know how nodig over hydraulica en thermodynamica om de warmteprocessen in bronnen – warmtepomp – afgiftesysteem te begrijpen. Alleen zo kan de warmtepompinstallateur het warmtepompsysteem goed inregelen; alleen dan is er sprake van een hoog rendement van de warmtepomp zoals dat door de installateur is ontworpen.

Vaak is bij de traditionele installateur onvoldoende kennis aanwezig en vraagt de installateur offertes aan bij de producent van de warmtepomp en een grondboorder. Beide weten echter niet wat de warmtebehoefte van object (nieuwbouw, renovatie of bestaand huis) is. De keuze van een warmtepomp wordt gemaakt door het productassortiment van de warmtepompleverancier op zeer algemene kenmerken van de woning. Zelden worden extra energiebesparende maatregelen meegenomen in de selectie. U investeert bijvoorbeeld in wanden met Rc=6. U krijgt echter een voorstel voor een warmtepomp waarbij met een standaard kengetal van Rc=4,5 is gerekend. U investeert wel, maar u wordt niet uitbetaald! De schatting van de warmtebehoefte is vaak conservatief (lees: overgedimenisioneerd). De grondboorder gaat uit van de overgedimensioneerde warmtepompvermogen, met de standaard draaiuren en een gemiddelde bodemsamenstelling. Met de capaciteit van de bronpomp wordt zelden rekening gehouden. Vloerverwarming is een hoofdstuk apart en er wordt zelden gerekend met randvoorwaarde zoals de capaciteit van de cv-circulatiepomp van de warmtepomp. Passieve koeling via vloerverwarming waarbij de temperatuursverschillen tussen koelmedium en vloertemperaturen zeer klein lijkt wel geen betekenis te hebben. Overige ontwerpissues zoals leidingdiameters, materiaalkeuzes en ontluchtingsmaatregelen komen niet aan de orde.
Metaforisch gesproken krijgt u een bijzonder transportvoertuig. Een 800 liter brandstoftank van een vrachtwagen (bron) met een V8 turbomotor (warmtepomp) die via een fietsketting (leidingen) het vermogen via 4 fietsbandjes (afgiftesysteem) over moet brengen. Dat leidt niet naar succes.

Een systeemcomponent onderdimensioneren leidt niet tot optimale performance van de warmtepompinstallatie en kan resulteren in hogere energiekosten door de warmtepomp. Overdimensioneren kost de klant extra geld, terwijl de systeem performance beduidend slechter kan uitvallen en zeer zeker niet leidt tot extra energiekostenbesparing. Overdimensionering: niet doen!

De warmtepomp­installateur rekent zelf

Berekent uw warmtepompinstallateur de bodemwarmtewisselaar zelf? De bodemwarmtewisselaar moet passen bij de warmtepomp. Te kleine bodemwarmtewisselaars koelen de bodem te sterk af en gaat ten koste van het warmtepompsysteemrendement. Te grote bodemwarmtewisselaars vergen een hoge investering, maar leveren niet per se een significante meerbesparing op.

berekening warmtepomp

Ynergy, uw warmtepomp­installateur

Ynergy is als warmtepompinstallateur gespecialiseerd in het ontwerpen, installeren en inregelen van de complete warmtepompinstallatie voor uw huis. De warmtepomp verzorgt de verwarming, koeling en warm tapwater voor de woning. De weg naar succes is de bepaling van de juiste warmtebehoefte van de woning, de perfect bijpassende warmtepomp, warmtebronnen die passen bij de warmtepompkeuze, en een uitgekiende afgiftesysteem (vloerverwarming / vloerkoeling). Alleen een uitgekiend keten-ontwerp zorgt voor een hoog rendement van uw warmtepompinstallatie.

Ynergy is BRL 6000-21 gecertificeerd

Dekra BRL 6000 logo

InstallQ logo

Check Ynergy's certificaat  

Offerte aanvragen  

Mail Ynergy  

Bel nu 06 180 15 667  

Ynergy logo