Typen warmtepompen en warmtepompbronnen

Thema warmtepomp is bijgewerkt op

Warmtepomp simpel beschreven

Zoals een waterpomp water verplaatst, verplaatst de warmtepomp warmte. In een koelkast zit een warmtepomp ingebouwd om de warmte binnen in de kast te verplaatsen naar achter de koelkast. Door het wegpompen van de warmte wordt het binnen de koelkast kouder en achter de koelkast warmer. Als de warmtepomp in de koelkast wordt omgedraaid, wordt het binnen in de kast warmer en achter de koelkast kouder. Stel, we maken de warmtepomp groter en de koelkast zo groot als een huis, dan heb je in principe de warmtepomp zoals die in airco's voorkomt.

Behalve lucht verwarmen en afkoelen is het ook mogelijk om via warmtewisselaars vloeistoffen zoals water te verwarmen en te koelen. Het warme water is dan via vloerverwarming te gebruiken om het huis te verwarmen. De warmtebronnen voor de warmtepomp zijn bodem, grondwater, oppervlaktewater, buitenlucht of ventilatielucht.
Het verplaatsen (verpompen) van warmte met een warmtepomp kost minder energie dan het opwekken van warmte. Een goed gedimensioneerde warmtepompinstallatie draagt daarom bij aan besparing op energiekosten en reduceert fossiele brandstoffen.

Op Wikipedia Warmtepomp vindt u een uitleg van de werking van de warmtepomp-compressor.

Soorten warmtepompen voor woningen

Water-Water warmtepomp

De water-water warmtepomp haalt met behulp van water als energiedrager de warmte uit de omgeving en geeft de warmte via een watersysteem af in het huis. Het warme water wordt gebruikt voor oppervlakteverwarming (vloer- wand- of plafondverwarming), lage temperatuur ventilatorconvectoren of een indirecte gestookte boiler. Door de relatief hoge brontemperaturen en lage stooktemperaturen zijn de water-water warmtepomp efficiënt en hebben een hoog rendement.

Lucht-Water warmtepomp

De lucht-water warmtepomp haalt de warmte uit lucht en geeft de warmte af aan een watersysteem. Het warme water wordt gebruikt voor oppervlakteverwarming (vloer- wand- of plafondverwarming), lage temperatuur ventilatorconvectoren of boiler. De bron is meestal buitenlucht, maar kan ook ventilatielucht van het huis zijn. De bekendste vorm van de ventilatielucht-water warmtepomp is de ventilatie-warmtepompboiler, die jaren geleden als EPC-killer werd ingezet. De moderne aparaten op buitenlucht zijn moulerende mono-block warmtepompen en kunnen zowel het huis koelen als verwarmen.

Water-Lucht warmtepomp

De water-lucht warmtepomp haalt de warmte met behulp van water uit de omgeving en geeft de warmte af aan lucht. Dit type warmtepomp is in Nederland voor consumenten niet beschikbaar. Indirect kan een lucht-water warmtepomp of water-water warmtepomp een luchtverhitter stoken zoals dat wordt gebruikt bij luchtverwarming. Echter door de benodigde hoge temperatuur van de verwarmingslucht hebben deze systemen een laag rendement.

Lucht-Lucht warmtepompen

De lucht-lucht warmtepomp haalt de warmte uit lucht en geeft de warmte in het huis af via een luchtblazer. De bron kan buitenlucht zijn, maar ook ventilatielucht van het huis. De bekenste vorm van deze warmtepomp is de bekende airco. De moderne inverter airco's kunnen zowel het huis koelen als verwarmen.

Gesloten warmtebronnen voor warmtepompen

Gesloten bronnen zijn warmtebronnen waarbij de warmte wordt getransporteerd met een warmtedragend medium (vloeistof of gas) in een gesloten circulatieleidingnetwerk. Het warmtedragend medium is afgesloten van de omgeving.
Hieronder zijn enkele voorbeelden beschreven van gesloten bronnen voor warmtepompen

VBWW

Een gesloten Verticale BodemWarmteWisselaar of VBWW bestaat uit een leidingstelsel waardoor een antivries-water mengsel circuleert. De leidingen bestaan uit zogenaamde U-lussen die een verticaal geboorde gat in de bodem worden neergelaten.

HBWW

Een gesloten Horizontale BodemWarmteWisselaar of HBWW bestaat uit een leidingstelsel waardoor een antivries mengsel circuleert. De leidingen worden ingegraven op ongeveer 1 meter onder het maaiveld. Met gestuurde grondboringen zijn deze leidingen ook horizontaal op een diepte van 8 meter te verleggen. Het (theoretische) voordeel van deze verdiepte verlegging is dat de warmte die in de zomer door zon en regen op het aardoppervlak terecht komt zes maanden later in de winter op ongeveer 8 meter diepte terecht is gekomen.
Een prachtig werkend voorbeeld van een energieopslagsysteem van zomerse zonne-energie voor de winterse stookdagen.

Warmtekorven

Bij warmtekorven zijn de circulatieleidingen compact opgerold. Ze nemen dan minder plaats in, maar daardoor hebben ze ook minder omgevingsvolume om de warmte uit te winnen. Korven worden in oppervlakte water en de bodem geplaats. Het is een alternatief als er te weinig vrije oppervlak is voor een HBWW en er niet mag/kan worden geboord.

Energiepalen

In heipalen kunnen af-fabriek circulatieleidingen worden meegestort. Het aantal en lengte van de heipalen en de warmtebehoefte van het huis bepalen mede of dit een alternatief kan zijn.

Open warmtebronnen voor warmtepompen

Bij open bronnen wordt de warmte met de warmtepomp direct uit de bron (vloeistof of gas) gehaald. Het warmtdragend medium staat dus in open verbinding met de omgeving.
Voorbeelden zijn het oppompen van grondwater en het weer infiltreren van het water in de bodem zoals bij Warmte Koude Opslag (WKO). Oppervlakte water oppompen is ook mogelijk, maar dan zijn er extra voorzieningen nodig tegen bevriezingen en vervuiling door het oppervlaktewater.

In principe is warmtepomp met lucht als warmtebron ook een open systeem, immers zand, blad en sneeuw kunnen in de ventilator van de warmtepomp terecht komen.

De warmtepomp-specialist

Ynergy is gespecialiseerd in het ontwerpen en installeren van complete warmtepompinstallaties voor de woningbouw. De warmtepomp verzorgt de verwarming, koeling en warm tapwater voor de woning. Een warmtepomp-installatie te te ontwerpen voor maximale energiekostenbesparing, maximaal comfort of een optimalistie van de investering versus besparing. Cruciaal is het kiezen van het vermogen van de warmtepomp, de dimensionering van de bron en (even zo belangrijk) de kwaliteit van het afgiftesysteem. Alleen een uitgekiend keten-ontwerp zorgt voor een hoog rendement van de warmtepompinstallatie.