Subsidie op warmtepompen voor woningen

Thema is bijgewerkt op

Wijziging ISDE subsidie voor warmtepompen per 01-01-2024

De subsidie op warmtepompen is per 1 januari 2024 gewijzigd.
Eigenaren van een bestaande koopwoning kunnen subsidie aanvragen als ze een warmtepomp met minimaal een energielabel van A++ laten installeren. Ynergy installeert alleen warmtepompen met nog betere A+++ energielabel. Per 1 januari 2024 geldt voor A+++ warmtepompen een aanvullende bonus van €225,-.
Op de RVO site vindt u meer informatie over de wijziging.

ISDE subsidie voor warmtepompen per 01-01-2022

De subsidie op warmtepompen is per 1 januari 2022 flink verhoogd.
Eigenaren van een bestaande koopwoning kunnen subsidie aanvragen als ze een warmtepomp laten installeren. De omgevingsvergunning van de woning moet dan voor of op 30 juni 2018 zijn afgegeven.
Op de RVO site vindt u meer informatie over de ISDE regeling.

Geen ISDE subsidie op warmtepompen voor nieuwbouwwoningen per 23-12-2019

Op 23 december 2019 zijn in de Staatscourant wijzigingen gepubliceerd voor de ISDE subsidie op warmtepompen per 1 januari 2020.
De subsidie voor warmtepompen vervalt voor woningen waarvoor de omgevingsvergunning na 30 juni 2018 is aangevraagd. Deze datum is gekozen omdat de gasaansluitplicht voor woningen toen is vervallen.

De subsidieregeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is voor kleinschalige installaties voor de productie van hernieuwbare energie. De regeling is in 2016 gestart en geldt voor een periode van 5 jaar. In 2019 is 160 miljoen euro beschikbaar.
De regeling geldt ook voor huishoudens die een warmtepomp laten installeren. Woningen met een omgevingsvergunning van vóór 30 juni 2018 komen vanaf 1 januari 2020 in aanmerking voor de ISDE subsidie. Voor bodem gekoppelde warmtepompen met energielabel van tenminste A++ is er minimaal 2.800 euro subsidie onder voorwaarden te verkrijgen. Een warmtepomp die wordt ge├»nstalleerd om de EPC=0,4 te behalen is uitgesloten van subsidie.

Subsidie 2010 - 2011

In 2010 is eerder subsidie op warmtepompen verstrekt. In de zomer van 2011 is definitief besloten door de minister van Economische zaken dat de subsidieregeling Duurzame Warmte stopt. Hieronder leest u wat de subsidieregeling voor warmtepompen in bestaande woningen inhield.

Voor bestaande woningen bestaat er de subsidieregeling Duurzame Warmte. U kunt subsidie aanvragen voor investeringen in zonneboilers, warmtepompen en micro-WKK in bestaande woningen.
Het ministerie van Economische Zaken wil met de regeling stimuleren dat in 2011 in ongeveer 70.000 bestaande woningen zonneboilers, warmtepompen en micro warmtekrachtketels worden geïnstalleerd. Hiervoor is 66 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de komende vier jaar. Het eerste jaar is er 20 miljoen euro beschikbaar.

De subsidie is voor eigenaren van bestaande woningen. Dat kunnen particulieren zijn, maar ook woningbouwcorporaties, verenigingen van eigenaren en andere beheerders van woonruimte. Bestaande bouw wordt in deze subsidie gedefinieerd als woningen die zijn opgeleverd of bewoond voor 1 januari 2008.

Welke apparaten in aanmerking komen voor subsidie is op de website van Duurzame warmte te vinden. Als uw type of merk niet voorkomt op de lijst is het eveneens mogelijk om subsidie aan te vragen. U moet dan echter zelf de gegevens aanleveren waaruit blijkt dat het apparaat aan de eisen van de subsidie voldoet. Ynergy kan u hierbij helpen.

U kunt subsidie op basis van de regeling Duurzame Warmte voor bestaande woningen op twee momenten aanvragen: voordat u tot aanschaf en installatie overgaat of achteraf, nadat u de installatie gekocht heeft. De subsidie kan aangevraagd worden bij Agentschap.nl.
Het subsidieaanvraagformulier is beschikbaar op de site inclusief toelichting.

Echter het budget voor 2011 is in maart 2011 voor deze regeling nog steeds niet beschikbaar gesteld. De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie komt rond de zomer 2011 met een besluit of de regeling wordt voorgezet.