Hoog warmtepomprendement; erg belangrijk!

Thema is bijgewerkt op

Wat bepaalt het rendement van een warmtepomp?

Waarom is het rendement van een warmtepompsysteem belangrijk? De warmtepomp haalt toch de gratis warmte uit de buitenlucht of bodem? Hiervoor moet de compressor in de warmtepomp echter wel arbeid verrichten en dat kost stroom. Het warmtepomp rendement van het complete systeem wordt bepaald door de hoeveelheid warmte-energie die de warmtepomp heeft opgewekt en de hoeveelheid energie de warmtepomp uit het stopcontact heeft gehaald. Het rendement is hoog als het aantal kWh verbruikte stroom veel lager is als de kWh warmte die door de warmtepomp is opgewekt. Het rendement van de warmtepomp wordt gegeven door de C.O.P. (Coëfficiënt Of Performance) waarden van de warmtepomp. Dat is de verhouding energie afgegeven / opgenomen energie (in dezelfde energie-eenheden).

Berekening warmtepomprendement

berekening rendement warmtepomp

Een goede warmtepompberekening is essentieel voor een hoog rendement en dus energiezuinige werking van de warmtepomp. Het afgiftesysteem is minstens net zo belangrijk als de bodemwarmtewisselaar.

COP SCOP SPF?

Een vergissing is om alleen de COP (coëfficiënt of Performance), SCOP (de seizoens gemiddelde COP) of SPF (seizoens gemiddelde performance factor) van het warmtepompapparaat die de warmtepompfabrikant opgeeft in ogenschouw te nemen als het om systeemrendement gaat. Dat is een veel te sterke simplificatie. Het rendement van de warmtepomp hangt namelijk sterk af van de condities waarin de warmtepomp is geplaatst. De temperaturen van de bron en afgiftesysteem hebben grote invloed op het rendement van de compressor. Een vuistregel is dat als een van deze temperaturen 10 graden afwijkt het stroomverbruik vaak met meer dan 20% beïnvloed.

Warmtepomp: onderdeel van een keten

In het ketenontwerp van de complete installatie voor de warmtepomp is het beoogde rendement zonder computerprogrammatuur niet inzichtelijk. Een voorbeeld; een open bronsysteem levert door de constante en hogere brontemperatuur een hoger rendement voor de compressor. Maar er is wel een extra bronpomp nodig die de opvoerhoogte moet kunnen leveren en de drukverliezen van de warmtewisselaar en infiltratie moet overbruggen. Bij 2.000 uur verwarmen, 500 uur warmtapwater en 300 uur koelen verbruikt een 700 Watt bronpomp €600,-; elk jaar weer. Uitgerekend moet dan worden of het hogere rendement voor de compressor de extra stroomkosten van het gehele systeem wel compenseert.

Iets soortgelijks treedt ook op bij het afgiftesysteem. Bij de afweging tussen convectoren en vloerverwarming wordt daarmee ook de ontwerpaanvoertemperatuur vastgelegd. De warmtepomp kan best een hogere cv-watertemperatuur opwekken. Maar de vraag is hoeveel stroom door de compressor elk jaar weer extra wordt verbruikt.

Berekening bodemwarmtewisselaar

berekening bodemwarmtewisselaar

De bodemwarmtewisselaar moet passen bij de warmtepomp. Te kleine bodemwarmtewisselaars koelen de bodem te sterk af en gaat ten koste van het systeemrendement van de warmtepompinstallatie. Te grote bodemwarmtewisselaars vergen een hoge investering, maar leveren niet per se een significante meerbesparing op.

Een goed rendement met de juiste berekening

Ynergy is gespecialiseerd in het berekenen, installeren en inbedrijfstellen van complete warmtepompinstallaties voor woningen. Warmtepompen verwarmen en verkoelen uw woon- en werkomgeving comfortabel en verzorgen het warm tapwater. Voor het systeemontwerp worden uw eisen als vertrekpunt genomen. In een gesprek nemen we gezamenlijk de gewenste situatie door zodat Ynergy de perfect passende warmtepomp kan berekenen. Zo is een warmtepomp-installatie te ontwerpen voor maximale energiekostenbesparing, maximaal comfort of een optimalistie van de besparing versus investering. Het bronsysteem en afgiftesysteem worden zo gedimensioneerd dat de gekozen warmtepomp het gewenste rendement oplevert.