Ynergy Logo

Ynergy over Ynergy

Ynergy over energie

Over Ynergy

Ynergy, de warmtepomp-specialist, is een innovatief bedrijf dat met 'hart en verstand' duurzame energie-oplossingen voor consumenten ontwikkelt. Op deze website vindt u daar voorbeelden van. Op deze pagina vindt u informatie over het ontstaan en uitgangspunten van Ynergy.

De founders van Ynergy hebben een opleiding in natuurkunde, techniek en business administration en ervaring in operational en sales management. Ze zijn vaders van jonge kinderen en hebben een brede maatschappelijke kijk op de wereld. Hun visie en ideeën zijn de basis voor het merk Ynergy.

Ynergy, met de Y van Yes!

Contact met Ynergy  

Ynergy logo

Ynergy over energie

(On)afhankelijkheid in de toekomst. Sinds het rapport "Grenzen aan de Groei" van de Club van Rome   (1972) is het besef ontstaan dat de natuurlijke hulpbronnen eindig zijn en dat het milieu zwaar belast wordt door menselijke handelen. De laatste jaren is ook in het collectieve bewustzijn doorgedrongen dat de aarde opwarmt door uitstoot van kooldioxyde (CO2).
Wie olie of gas heeft, bepaalt. Opec en Koeweit (1973) hebben dat al duidelijk gemaakt. De situatie is er niet beter op geworden. Voorbeelden uit het recente verleden zijn Golfoorlog, Rusland zit met de hand aan de kraan en rommelt met concessies; Venuzela nationaliseert de olie-industrie; Nigeria.
In Europa zijn de energieproducenten verwikkeld in overnamegevechten. Schaalgrootte en kostprijs zijn belangrijker dan ooit in de open energiemarkt. Investering in en productie van groene-energie wordt alleen gedaan zolang de overheid dat subsidieert. Een daadwerkelijke andere koers ten gunste van duurzame energie is niet aan de orde. De consument is voor haar energielevering overgeleverd aan grote partijen waarop hij beperkt invloed kan uitoefenen.

Ynergy over keuzes

Waar de consument wel steeds meer invloed op krijgt is de manier waarop hij zijn leven gaat inrichten. Meer thuiswerken door moderne Internet-technologie, balans tussen werk en privé, en een gezonder manier van leven. Ynergy is zich er van bewust dat energie schaars en een economisch en politiek machtsmiddel wordt. Ynergy gelooft in de mens die bewust omgaat met zichzelf en zijn omgeving. Een consument die eigen keuzes maakt voor kwaliteit van leven.
Ynergy speelt hier op in door de consument onafhankelijke alternatieven aan te bieden voor zijn energiebehoefte. Uiteraard met respect voor milieu en duurzame ontwikkelingen.
Vandaag de dag biedt Ynergy een energieproduct voor consumenten aan dat eenvoudig te kiezen is, het milieu spaart, het wooncomfort verhoogt en economisch rendabel is.

Vandaar: "Ynergy maakt heerlijk leven verantwoord".

Wat installeert Ynergy?