Ynergy Logo

Duurzame warmte

Duurzame warmte

Thema duurzame warmte is bijgewerkt op

duurzame energie = duurzame warmte

In een gemiddelde woning is de verwarming van het huis de grootste energiekostenpost. Overstappen naar duurzame energie in de woningbouw begint dan ook met het toepassen van duurzame warmte. Stap één bij het toepassen van duurzame warmte is het voorkomen van warmteverlies. Met moderne bouwmaterialen en bouwtechnieken zijn muren, vloeren en daken uitstekend te isoleren. Warmteverlies door overmatig ventilatie is door geregelde ventilatieroosters en CO2 gestuurde mechanische afzuiging te voorkomen. Soms is de verbruikte warmte terug te winnen bijvoorbeeld door een warmterugwinnings-unit in een balansventilatie­systeem.
Met het toepassen van dergelijke maatregelen is de behoefte aan warmte met ongeveer 50% te reduceren ten opzichte van woningen die 15 jaar geleden nieuw werden gebouwd.

80% duurzame warmte voor de verwarming van uw huis

De warmte die dan nog nodig is voor het verwarmen van de woning kan duurzame warmte zijn. Duurzame warmte begint met warmtewinst door zonne-instraling door ramen en een gunstige orientatie van het huis. Dat is gunstig voor het verlagen van het totale jaarlijkse energieverbuik, maar lost het verwarmingsprobleem in de donkere winterperiode niet op.
De warmteverlies van een goed geïsoleerde woning is klein en het vermogen van de duurzame warmteopwekker kan laag zijn.
De warmte die nodig is kan met een hoog rendement worden opgewekt. Een warmtepomp gebruikt de duurzame warmte uit de directe omgeving zoals buitenlucht, water en bodem voor het verwarmen van cv-water en ook het warm tapwater. Een goed ontworpen warmtepompsysteem levert een energiebesparing tot 80% op van de energie die nodig is om het huis te verwarmen. Als de stroom voor de warmtepomp ook nog met duurzame energie wordt opgewekt heeft u een CO2 neutraal verwarmingssysteem in huis.

Uw huis verwarmen met duurzame warmte

Uw duurzame warmtepomp

Ynergy heeft ruime ervaring met het optimaal inpassen van een warmtepomp. Voor woningen van 150m2 en meer past Ynergy hoofdzakelijk warmtepompen met gesloten verticale bodemwarmtewisselaars toe. Bij het bepalen van het type en vermogen van de warmtepomp en de bijbehorende duurzame warmtebronnen neemt Ynergy alle andere energie besparende maatregelen van het huis mee in het ontwerp. De kwaliteit van de isolatie en het ventilatiesysteem heeft grote invloed op de grootte van de warmtebehoefte van de woning. U investeert alleen in de capaciteit van een warmtepomp die voor uw woning echt nodig is.
Op deze website vindt u voorbeelden en informatie over de aanpak van Ynergy om tot een optimale warmtepompsysteem voor uw huis te komen.

Verkennen?

Is uw interesse gewekt en wilt u weten wat Ynergy voor u oplevert? Maak een afspraak met de projectmanager en maak kennis met de unieke doordachte aanpak van Ynergy. Geen ingewikkelde praatjes, maar toekomstvaste energieoplossingen die werken.
Op deze website vindt u wat Ynergy voor u kan betekenen. Uiteraard kunt u ook direct met Ynergy contact opnemen. Binnen 5 minuten weet u dan of een warmtepomp ook voor u de juist oplossing is.