Cookies op ynergy.nl

Bijgewerkt op

Cookies?

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen die communiceren via de website die u bezoekt. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. Weest u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde onderdelen helemaal niet meer kunt zien. Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

Sinds begin mei 2018 voldoet de informatieverzameling via de website van Ynergy aan de General Data Protection Regulation (GDPR). Cookies van derde partijen op onze websites hebben we ook hierop gechekt. Deze cookieverklaring is van toepassing op alle websites van Ynergy Operations BV.

Functioneel

Cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Onze website gebruikt cookies voor:

✱ het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.;

✱ het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven;

✱ het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren;

✱ het opslaan van de rechten waarmee u toegang heeft tot de website.

Statistieken

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij, met behulp van de software van een derde partij, continu te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.
Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De bijgehouden statistieken zijn voor niet ingelogde gebruikers geanonimiseerd en worden een beperkte tijd bewaard. Van gebruikers die bij derde partijen zijn ingelogd worden wel tot personen herleidbare statistieken bijgehouden. Persoonsgegevens worden door Ynergy nooit aan derden afgegeven.
Wij gebruiken cookies voor:

✱ het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s;

✱ het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s;

✱ het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt;

✱ het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;

✱ het optimaliseren van de website;

✱ het bijhouden vanuit welke andere websites bezoekers onze webpagina’s bezoeken;

✱ het bijhouden van de technische specificaties van de apparaten welke worden gebruikt om onze websites te bezoeken.

Derde partijen

Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Ynergy heeft daar geen invloed op.

Google Analytics  

Ynergy logo

Homepage