Achtergrondinfo bij warmtepomp

Thema is bijgewerkt op

Werking warmtepomp

Hoewel de warmtepomp al tientallen jaren wordt toegepast, is het bij het grote publiek nog niet bekend. Op Internet is veel informatie over het apparaat en het verwarmingsysteem te vinden. Ynergy kiest er dan ook niet voor om op deze site de techniek uit te leggen. Liever vertelt Ynergy op deze website hoe u de trotse eigenaar van een duurzame warmteopwekker kunt zijn.

De werking van een warmtepomp is goed beschreven op Wikipedia.
Wikipedia: Warmtepomp  

Overheidsdoelstellingen

Op de site van het ministerie van VROM zijn de belangrijkste onderwerpen met de doelstellingen van het ministerie te vinden. Het onderwerp Duurzame ontwikkeling   heeft het het Nationale Milieubeleidsplan (NMP4) waarin de ambitie is uitgesproken dat Nederland in 2030 een duurzame samenleving is. Bij het onderwerp Doel: 20% duurzame energie vindt u de ambitie dat Nederland zich heeft verplicht om tussen 2008 en 2012 de uitstoot van broeikasgassen met 6% te verminderen ten opzichte van 1990. De warmtepomp wordt genoemd als optie voor 'groene warmte'.

Feiten en cijfers

Op de site van het Planbureau voor de Leefomgeving staan cijfers. Heel veel cijfers; over productie en verbruik van (duurzame) energie. Verder ook het verloop van de energieverbruik en -prijzen voor huishoudens in de afgelopen jaren.
PBL.nl: Energie en Energievoorziening