Aardwarmte overal beschikbaar

Thema aardwarmte is bijgewerkt op

Aardwarmte in Nederland

Aardwarmte is warmte die in de ondergrond aanwezig is. In Nederland is op 100 meter diepte de temperatuur ongeveer 11-12 graden en constant. Deze warmte kan met aardwarmtepompen worden gewonnen door het water op te pompen. De compressor in de warmtepomp onttrekt de warmte uit de bron en geeft de warmte af aan het afgiftesysteem zoals vloerverwarming of een warm tapwater boiler.

Het grote voordeel van aardwarmte is dat de warmtebron redelijk constant blijft. In de winter is de meeste energie nodig voor het verwarmen van het huis en in de zomer is energie nodig voor het koelen van het huis. De bodemtemperatuur ligt rond de gemiddelde jaarlijkse buitentemperatuur.

Dit in tegenstelling tot lucht warmtepompen die buitenlucht als warmtebron hebben. Tijdens het stookseizoen moet de warmte uit de koude buitenlucht worden gehaald en tijdens het koelen in de zomerperiode moet de warmtepomp de warmte afgeven aan de hete buitenlucht. Dat kost extra energie en gaat ten koste van het rendement. Ten opzichte van een lucht warmtepomp heeft een warmtepomp op aardwarmte een hoger rendement en dus een lagere elektriciteitsverbruik.

Ynergy logo Homepage

Winnen van aardwarmte

Het winnen van aardwarmte met de aardwarmtepomp kan met open bronnen of gesloten verticale bodemwarmtewisselaars.

Open bronnen, waarbij het grondwater wordt opgepompt en geïnfiltreerd, zijn door het jaarlijkse onderhoud aan de bronnen (spoelen), periodieke vervanging van ciculatiepompen en warmtewisselaars en verminderde bedrijfszekerheid geschikt voor aardwarmtepompsystemen in kantoren en utiliteitsgebouwen. Voor de particuliere woningbezitter is de aardwarmtepomp met open bronnen minder geschikt.

De aardwarmtepomp kan ook via gesloten verticale bodemwarmtewisselaars de aardwarmte winnen. Deze aardwarmtepompsystemen zijn door hun bedrijfszekerheid uitermate geschikt voor woningen met een warmteverlies tot 30kW. De temperatuur van de warmtebron van een gesloten bodemwarmtewisselaar ligt tussen de 0 - 14 graden en is afhankelijk van de dimensionering van het ondergrondse gedeelte van het aardwarmtesysteem.

Geothermie

Een andere vorm van aardwarmte is geothermie. In IJsland wordt dit op grote schaal gedaan. Door de vulkanische activiteit ter plaatse is op een kilometer diepte al een temperatuur van 200 graden. Door dit water op te pompen is stoom te maken en hiermee kunnen generatoren direct stroom opwekken. (zie bijvoorbeeld Wikipedia Nesjavellir).

In Nederland wordt inmiddels ook met geothermie energie opgewekt. Op 2-3 km diepte zijn de temperaturen hoog genoeg om zonder warmtepomp of bijverwarming warm water op te pompen voor verwarming van gebouwen. In Den Haag wordt met aardwarmte een woonwijk voorzien van warmte. Enkele telers pionieren met aardwarmte voor het verwarmen van kassen. Het boren naar geothermische energie is duur (6-8 miljoen euro’s) en niet zonder risico’s. Het kan vergeleken worden met het boren naar olie of gas. De juiste watervoerende lagen moeten worden aangeboord en het water moet niet vervuild raken met olie of gas. Voor particulieren is deze vorm van aardwarmte alleen bereikbaar via grote collectieve initiatieven.

Uw huis verwarmen met aardwarmte

Ynergy heeft ruime ervaring met het optimaal inpassen van een aardwarmtepomp. Voor woningen past Ynergy hoofdzakelijk gesloten verticale bodemwarmtewisselaars toe. Bij het bepalen van het vermogen van de aardwarmtepomp en de bijbehorende aardwarmtebronnen neemt Ynergy alle andere energie besparende maatregelen van het huis mee in het ontwerp. De kwaliteit van de isolatie en het ventilatiesysteem heeft grote invloed op de grootte van de warmtebehoefte van de woning. U investeert alleen in de capaciteit van de aardwarmtepomp die voor uw woning echt nodig is.

Op deze website vindt u voorbeelden en informatie over de aanpak van Ynergy om tot een optimale aardwarmtepomp voor uw huis te komen.

Verkennen?

Is uw interesse gewekt en wilt u weten wat Ynergy voor u oplevert? Maak een afspraak met de projectmanager en maak kennis met de unieke doordachte aanpak van Ynergy. Geen ingewikkelde praatjes, maar toekomstvaste energieoplossingen die werken.
Op deze website vindt u wat Ynergy voor u kan betekenen. Uiteraard kunt u ook direct met Ynergy contact opnemen. Binnen 5 minuten weet u dan of een warmtepomp ook voor u de juist oplossing is.