Het capaciteits­tarief

Thema is bijgewerkt op


Uw elektriciteits­aansluiting

Op 1 januari 2009 is een nieuw tarief voor de elektriciteitsaansluiting van kracht: het capaciteitstarief. In het capaciteitstarief zitten de kosten voor het transport van elektriciteit door de netwerkbeheerder. De hoogte van het capaciteitstarief is afhankelijk van de capaciteit van de elektriciteitsaansluiting, zeg maar de grootte van de hoofdzekering onder in de meterkast, en is niet meer gebaseerd op het verbruik van elektriciteit.
Voor een aansluiting met een zekeringwaarde van 1x25A, 1x35A, 1x40A, 3x25A gaat het capaciteitstarief €250 per jaar bedragen. De 3x35 Ampère aansluiting kost dan jaarlijkse €750.
Via een energiebelastingmaatregel wordt het capaciteitstarief voor huishoudens tot en met 3x25A gecompenseerd door de heffingskorting met €250 te verhogen.

Impact

Particulieren die hun huis met een warmtepomp duurzaam en energiezuinig verwarmen, koelen en van warmtapwater voorzien, betrekken een groot gedeelte van de energie uit bodem of lucht. Een gas- of stadsverwarmingaansluiting is vaak niet aanwezig. Dat betekent dat elektriciteit de enige externe energiebron is. Voor het koken, verwarmen, douchen; en wasmachine/-droger, computer/internet, TV en verlichting is de bewoner afhankelijk van een betrouwbare elektriciteitsvoorziening.

3x25A of 3x35A?

In een huis wordt een betrouwbare elektriciteitsvoorziening bepaald door de grootte van de hoofdzekering van de elektriciteitsaansluiting. Ook moeten de aangesloten elektrische apparaten die veel stroom trekken (kooktoestellen en wasmachines) goed over verschillende groepen en fasen worden verdeeld; zeg maar de inrichting van de meterkast. Ten alle tijden moet worden voorkomen dat een hoofdzekering springt door overschrijding van de maximale toegestane stroom; want dan is er geen stroom. Zelf de hoofdzekering vervangen is niet altijd mogelijk.
De warmtepomp werkt op 3 fasen stroom. Op het eerste gezicht lijkt een 3x25A aansluiting meer dan voldoende voor een huishouden. Dat is echter gebaseerd op het gemiddelde energieverbruik en niet door de maximale stroom die tegelijk kan worden gevraagd. (voor een indicatie van de piekstromen zie lijst 1). In een huis tegelijk koken, verwarmen en de was doen komt vaak voor en dan kan één fase al worden belast met meer dan 25 ampère.

3x25A of meer bij warmtepompen?

Is 3x25A voldoende of de zwaardere 3x35A meer dan wenselijk? Tot voor kort was de keuze vrij gemakkelijk. De kosten voor het vastrecht en transport van de 3x35A was ongeveer €10,- per maand duurder. Een schappelijke premie voor een betrouwbare stroomvoorziening. Maar met de invoering van het capaciteitstarief ligt dat anders. Het capaciteitstarief van een 3x35A is €500 per jaar duurder dan een 3x25A aansluiting. Ten opzichte van het huidige vastrechtsysteem is dat een ´prijsstijging´ van meer dan 400%.

Warmtepompen bij nieuwbouw: 3x25A aansluiting

Moderne warmtepompen zijn uitgevoerd met stroommeters die de momentane afgenomen hoeveelheid stroom in huis meten. In het geval dat het stroomverbruik in de buurt komt van 3x25A schakelt de warmtepomp terug of desnoods tijdelijk uit. De warmtepomp gaat weer automatisch aan als het stroomverbruik in huis is gezakt. Op deze wijze wordt voorkomen dat de hoofdzekering springt en volstaat de 3x25A aansluiting.

Warmtepompen in bestaande huizen

De huiseigenaren die al in een warmtepomp en een 3x35A aansluiting hebben geïnvesteerd raken €400 van hun energiekosten­besparing kwijt aan de netwerkbeheerder. Voor een goed geïsoleerd huis met een volume van 350 kubieke meters is dat typisch 50% van de totale besparing.
En sinds september 2008 hebben we een nieuwe groep warmtepompliefhebbers. Van minister Van der Hoeven (EZ) kunnen eigenaren van bestaande woningen subsidie krijgen (Duurzame Warmte via SenterNovem) op de aanschaf van warmtepompen. Voor een gemiddelde woning bedraagt de subsidie €5.000 voor een 10 kW warmtepomp. Is deze subsidie bedoeld als financiële bijdrage in de investering van de duurzame warmtemaatregel of slechts ter compensatie van het capaciteitstarief?
Dus is de 3x35A te duur voor particulieren.

Aanpassen

Als het capaciteitstarief niet wordt teruggedraaid moet de warmtepompbezitter terug naar de 3x25A aansluiting. Dat betekent voor bestaande situaties extra kosten voor de aanpassingen in de meterkast. Er zullen extra voorzieningen nodig zijn om te zorgen dat de hoofdzekering heel blijft. De wasmachine en droger worden uitgevoerd met klokschakelaars (eventueel met gaspenningenautomaat?) en de warmtepomp gaat uit als er elders in het huis de maaltijd wordt bereid.
Anno 2009 wordt de energiecrisis merkbaar voor de warmtepompbezitter, maar de veroorzaker hiervan komt uit onverwachte hoek: de netwerkbeheerder.

Particulier initiatief belonen

De warmtepomp draagt bij aan een verlaging van het energieverbruik. Het verlaagt de CO2 uitstoot en bij gebruik van 'groene' stroom zijn er geen fossiele brandstoffen nodig. De afhankelijkheid van aardgas wordt minder.
De huidige particuliere warmtepompbezitter heeft zijn initiatief inmiddels getoond en met eigen geld geïnvesteerd in een duurzame toekomst. Dit moet niet worden gestraft, maar aangemoedigd en gestimuleerd.
Tros Radar besteedde maandag 15 december 2008 in haar televisie-uitzending aandacht aan het thema capaciteitstarief.

Reactie via: Ynergy | drs.ing. Erwin Mateman via contact@ynergy.nl

Bronnen

  • TarievenCode Elektriciteit, Gewijzigd vastgesteld door de Raad van Bestuur van de NMa bij besluit van 1 oktober 2008, nr. 102815/9

  • Ontwerpbesluit, Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 36, lid 1 van de Elektriciteitswet 1998. Nummer 102490 / 10

  • Kompas, energiebewust wonen en werken, SenterNovem

  • www.rijksoverheid.nl zoeken op "Capaciteitstarief"
Lijst 1. Indicatie piekstromen van huishoudelijke apparaten bij een 3 fasen aansluiting:

Toestel Vermogen [Watt]
spanning [Volt]
Benodigd aantal fasen Stroom per fase [Ampère]
Elektrisch kooktoestel 6.000W, 230V 2 fasen 13A
Magnetron 1.000W, 230V 1 fase 4A
Waterkoker 1.500W, 230V 1 fase 6A
Oven 1.580W, 230V 1 fase 6A
Vaatwasser 1.000W, 230V 1 fase 4A
Wasmachine 2.800W, 230V 1 fase 12A
Wasdroger 3.000W, 230V 1 fase 13A
Warmtepomp 10kWth in warmwaterbedrijf 2.400W, 400V 3 fasen 2A
Anti-legionella / bijstook tijdens strenge vorst 6.000W, 400V 2 fasen 7A
Div. elektrische apparaten en verlichting 700W, 230V 3 fasen 1A

Aan de elektriciën de taak om de piekstromen die tegelijk kunnen optreden over de 3 fasen te verdelen bij een 3x25A aansluiting.