Ynergy Logo

Een gasloze woning?

Duurzaam uw woning verwarmen met een warmtepomp

U zoekt een warmtepomp voor uw woning

Thema is bijgewerkt op

Welke warmtepomp?

U zoekt de juiste warmtepomp voor uw woning. Dan bent u bij Ynergy aan het juiste adres. Ynergy levert volgens het Design & Build principe een passende warmtepomp voor uw nieuwbouw of bestaand woning. Alleen een goed gedimensioneerde warmtepomp in uw woning bespaart energiekosten voor het opwekken van warmte, koeling en het warm tapwater.
Een warmtepomp voor een nieuwbouw woning is snel en simpel in te passen en levert bovendien meer comfort zoals koeling in de zomer en extra veel warm tapwater. Bij nieuwbouw is ook het afgiftesysteem zoals vloerverwarming of wandverwarming passend te maken bij het warmteverlies en de te plaatsen warmtepomp in uw woning.
Het plaatsen van een warmtepomp in een bestaande woning vereist maatwerk. Niet altijd is een warmtepomp optimaal in te passen in een bestaand huis omdat het afgiftesysteem (met name radiatoren) niet geschikt is of er is geen opstellingsruimte voor een warmtepomp. Enige aanpassing aan het huis is meestal wel nodig. Bij normaal geïsoleerde woningen volstaat soms het vervangen van radiatoren door (ventilatie)convectoren. Of deze aanpassing voldoende is en ook een hoog rendement van de warmtepompinstallatie oplevert moet van te voren deskundig worden geanalyseerd.
Een warmtepomp voor een woning die gerenoveerd wordt, levert in het algemeen minder problemen op. Het afgiftesysteem is dan te veranderen en leidingen zijn gemakkelijker aan te brengen tijdens de verbouwing.

Optimale inpassing

Ynergy heeft ruime ervaring met het optimaal inpassen van een warmtepomp in woningen. Voor woningen past Ynergy hoofdzakelijk gesloten verticale bodemwarmtewisselaars toe. Bij het bepalen van het vermogen van de warmtepomp en de bijbehorende aardwarmtebronnen neemt Ynergy alle andere energie besparende maatregelen van het huis mee in het ontwerp. De kwaliteit van de isolatie en het ventilatiesysteem heeft grote invloed op de grootte van de warmtebehoefte van de woning. U investeert alleen in de capaciteit van de warmtepomp die voor uw woning echt nodig is.
Op deze website vindt u voorbeelden en informatie over de aanpak van Ynergy om tot een optimale aardwarmtepomp voor uw huis te komen.

Warmtepompberekening

warmtepompberekening
Ynergy: Warmtepompberekening essentieel voor goede energiezuinige werking van de warmtepomp. Afgiftesysteem is minstens net zo belangrijk als de bodemwarmtewisselaar.

InstallQ erkende installateur

Ynergy logo
Dekra BRL 6000 logo
InstallQ logo