Bereken uw CO2 productie

Waarom warmtepompen duurzaam zijn.

U kunt zelf bijdragen aan een duurzame wereld. De uitstoot van het broeikasgas CO2 is met een warmtepomp aanzienlijk te reduceren. Met uw eigen gegevens voor het verbruik van gas en elektriciteit kunt u de CO2 reductie uitrekenen.

Uw huidige situatie jaarverbruik
Aardgas [m3]
Elektriciteit [kWh]
Heeft u Groene Stroom?
Heeft u een HR-ketel?
Resultaat
Uw totale CO2 uitstoot is nu: 
Met Ynergy wordt de CO2 uitstoot: 
Dat is een CO2 reductie van: 

Gemiddeld jaarverbruik per huishouden:

Aardgas: 1664 m3
Elektriciteit: 3657 kWh